Rajyapal

राज्यपाल ले विधानसभा अध्यक्ष ह करिस सौजन्य भेंट

रायपुर, 12 जून 2018। राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन ले आज इहां राजभवन म विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल ह सौजन्य भेंट करिन। ए अवसर म विधानसभा के सचिव श्री चन्द्रशेखर गंगराडे घलोक उपस्थित रहिन।

मुहाचाही:  राज्यपाल श्री टंडन ले ब्रिगेडियर एस.एस. धाड़वाल ह करिन सौजन्य भेंट