Rajyapal गौरीशंकर अग्रवाल

राज्यपाल ले विधानसभा अध्यक्ष ह करिस सौजन्य मुलाकात

रायपुर, 04 फरवरी 2018। राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन ले आज इहां राजभवन म विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ह सौजन्य मुलाकात करिन।

मुहाचाही:  राज्यपाल ले भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी मन ह करिन सौजन्य भेंट