Chhattisgarhi Desh

वीडियो : ‘सबका साथ सबका विकास’ कार्यक्रम म सांसद श्री अभिषेक सिंह

[responsivevoice_button voice=”Hindi Female” buttontext=”ये खबर ला सुनव”]

राजनांदगाँव, 11 जून 2017। राजनांदगाँव म चलत ‘सबका साथ सबका विकास’ कार्यक्रम म आयोजित ओ.डी.एफ स्थायित्व उपर एक दिवसीय महिला कार्यक्रम म सभा ल संबोधित करत सांसद श्री अभिषेक सिंह।मुहाचाही:  छत्तीसगढ़ी वेब टीवी ‘जय जोहार’ होईस सुरू

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *