राष्ट्रपति ले राज्यपाल श्री टण्डन करिन सौजन्य मुलाकात

रायपुर, 02 सितमबर 2017। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बलराम जी दास टण्डन ह आज नई दिल्ली म राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ले सौजन्य मुलाकात करिन।