राज्यपाल श्री टंडन ले सांसद श्री बैस ह करिस भेंट

रायपुर, 22 सितंबर 2017। राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन ले आज इहां राजभवन म लोकसभा क्षेत्र रायपुर के सांसद श्री रमेश बैस ह सौजन्य भेंट करिन।