मुख्यमंत्री ल मुंगेली व्यापार मेला म सामिल होए के नेंवता

रायपुर, 23 नवम्बर 2017। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ले आज इहां मंत्रालय (महानदी भवन) म खाद्य मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले के नेतृत्व म मुंगेली जिला के नागरिक मन ह सौजन्य मुलाकात करिन। उमन मुख्यमंत्री ल मुंगेली व्यापार मेला म सामिल होए के नेंवता दीन।