राज्यपाल श्री टंडन ले पूर्व राज्यपाल श्री दत्त ह करिस सौजन्य भेंट

रायपुर, 27 नवंबर 2017। राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन ले आज इहां राजभवन म पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त ह सौजन्य मुलाकात करिन।