अमर अग्रवाल

अवइया महिना ले बिना रसीद नइ बेंचाय दारू : श्री अमर अग्रवाल

रायपुर, 5 मार्च 2018। वाणिज्यिक कर अउ उद्योग मंत्री श्री अमर अग्रवाल ह कहिन हे कि अवइया महीना एक अपरेल ले दारू के बिक्री म जरूरी रूप ले बिल देना होही। देशी अऊ विदेशी दुनों दारू दुकान मन म ये निर्देश समान रूप ले लागू होही। दुकान मन म भीड़ होए या आन कोनो बहाना […]