Rajyapal डॉ. रमन सिंह

राज्यपाल श्री टंडन ले मुख्यमंत्री ह करिन सौजन्य भेंट

रायपुर, 13 जून 2018। राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन ले आज इहां राजभवन म मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ह सौजन्य भेंट करिन।

मुहाचाही:  मुख्यमंत्री ह महिला कमाण्डो के 35 पुलिस कर्मी मन ल दीन सायरन लगे फटफटी