Rajyapal डॉ. रमन सिंह

राज्यपाल श्री टंडन ले मुख्यमंत्री ह करिन सौजन्य भेंट

रायपुर, 13 जून 2018। राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन ले आज इहां राजभवन म मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ह सौजन्य भेंट करिन।

मुहाचाही:  मुख्यमंत्री ल श्री रूद्र महायज्ञ के नेंवता